...

Na de projecten rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf is het nu de beurt aan de thuishospitalisatie. De FOD Volksgezondheid gaat op zoek naar twee soorten projecten.Bij de eerste soort is het al precies omschreven waar het om gaat: intraveneuze toediening van antibiotica thuis. Bij het tweede soort voorstellen mag de projectgroep zelf kiezen over welke interventie het gaat, zolang die bij de patiënt thuis (of in het rusthuis) gebeurt - en een ziekenhuisopname op die manier vermeden wordt. De minister zelf geeft het voorbeeld van een slaaponderzoek thuis.De voorstellen kunnen ingediend worden door een groep van zorgverleners (maar het initiatief kan ook uitgaan van dienstenverleners, bijvoorbeeld leveranciers van medisch materiaal). Er moet steeds minstens een ziekenhuis bij betrokken zijn. Verder ook extramurale zorgverleners: thuisverpleegkundigen, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, enzovoort - afhankelijk van het project.De kenmerken waaraan de projecten moeten voldoen staan uitvoerig beschreven in een document. Naast de vereiste dat de zorg thuis wordt geleverd (of in een residentiële setting) mag ze ook geen extra kosten mee brengen - in het bijzonder voor de patiënt. De patiënt en zijn omgeving moeten actief betrokken worden in het beslissingsproces en de opvolging - empowerment is een kernwoord. Een coördinator waakt over de aanwezigheid van een begeleidingsplan: wie waarvoor op wel moment verantwoordelijk is, is in dat plan duidelijk omschreven. De patiënt moet in elke fase weten bij wie hij terechtkan.Een belangrijk criterium is de efficiëntiewinst. Deze proefprojecten passen immers binnen de herziening van de ziekenhuisfinanciering. De bedoeling daarvan is dat de beschikbare middelen nog beter worden ingezet. Bij de projectvoorstellen hoort bijgevolg een financieel plan. De geselecteerde projecten krijgen tijdens hun looptijd een 'budgetgarantie'.