...

De oproep kadert in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en in de doelstelling van de regering om ziekenhuisverblijven over het algemeen korter te maken. De projecten moeten de tevredenheid van de vrouwen die bevallen vergroten, en tegelijk middelen efficiënter inzetten. De oproef betreft de 'gewone' zwangerschappen, dat is: zonder verhoogd risico.Geen besparingDit jaar werd al een belangrijke besparing uitgevoerd door de gemiddelde verblijfsduur bij een bevalling met een halve dag in te korten tot vier dagen. Maar dat was volgens de minister een boekhoudkundige ingreep, geen werkelijke inkorting van de verblijfsduur.De proefprojecten die de minister tot stand wil zien komen, hebben geen besparingsoogmerk. De minister biedt de garantie dat voor patiënten in de proefprojecten het budget hetzelfde is als voor patiënten met de klassieke opname. De overheid zal bovendien met geld over de brug komen voor het betalen van een parttime projectcoördinator.VerschuivingDe bedoeling van de projecten is wel om een deel van de zorg te verschuiven naar een transmurale setting. Om in aanmerking te komen moeten de projecten volgende kenmerken hebben: goede organisatie van de perinatale zorg met minder gebruik van ziekenhuisinfrastructuur; multidisciplinaire teams met inzet van de gynaecoloog, vroedvrouw, huisarts, kinderarts, kraamhulp, Kind en Gezin, ...; uitwerken van een begeleidingsplan, gekoppeld aan het elektronische patiëntendossier, samen met de patiënt; actieve medewerking van de patiënte die daartoe uitgebreide informatie krijgt, ook over de rol van vroedvrouw, huisarts,... (bijzondere aandacht voor gezinnen zonder normaal sociaal netwerk); monitoring van de resultaten, met goede opvolging en opvangsmogelijkheden gedurende het traject.Wie geïnteresseerd is, vindt meer informatie op de website van de beleidscel van de minister, en op www.riziv.fgov.be.