...

De casus van een vrouw uit Tokio met de nieuwe, multiresistente H041-stam werd door Dr. Makoto Ohnishi gepresenteerd op de 19de conferentie van de International Society for Sexually Transmitted Disease Research.Actieve behandeling gezocht De gonorroebacterie heeft sinds de introductie van antibiotica in de jaren veertig van vorige eeuw een opvallende vermogen aan de dag gelegd om resistentie te ontwikkelen. Aanvankelijk was gonorroe makkelijk te behandelen met penicilline. Maar de nieuwe H041-stam blijkt resistent tegen alle cefalosporines. Er is nog geen enkel bekend antibioticaschema dat tegen dit pathogeen actief is gebleken.Gonorroe geeft in de regel symptomen bij mannen, maar verloopt vaak symptoomloos bij vrouwen. De complicaties op lange termijn kunnen zeer ernstig zijn. Als er geen adequate behandeling wordt gevonden tegen deze nieuwe stam, zou ze zich in de loop van de komende decennia over de hele wereld kunnen verspreiden