Met hun project 'Stemmen van Hoop' willen Payoke, Agentschap voor Integratie en Inburgering en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen ervoor zorgen dat achtergestelde groepen beter de toegang vinden tot gezondheidszorg. Vaak zullen slachtoffers van trauma van buitenlandse origine geen hulp zoeken door de taalkloof, isolatie en gebrek aan informatie over het beschikbare hulpaanbod, klinkt het.

Opgeleide, gekwalificeerde, neutrale en cultuursensitieve tolken en bemiddelaars kunnen er volgens deze initiatiefnemers voor zorgen dat patiënten goede basisinformatie over hun gezondheid en de beschikbare zorg krijgen, verwerken en begrijpen. Daartoe willen ze een trainingsmodule ontwikkelen opdat sociaal tolken en interculturele bemiddelaars deze specifieke groepen beter kunnen helpen.

Ander winnend project is Comunicare, een platform voor communicatie tussen zorgverleners en patiënten die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen. Het platform moet toelaten de patiënt beter te informeren over zijn ziekte en zijn behandelingen, hem helpen om correcte beslissingen te nemen en hem stimuleren om aangepaste fysieke oefeningen uit te voeren.

Het derde winnend project 'Meer gezondheid voor elk kind' van Logo Gezond+ vzw wil ouders en grootouders ondersteunen in hun opvoedingstaken, zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en zelf gezonde keuzes leren te maken.

HealthNest by MSD is de opvolger van de Well Done - MSD Health Literacy Awards. Verschil met die voorganger is dat de winnaars nu met een coachingprogramma naar huis gaan ten einde een businessplan op te stellen.

In het najaar van 2019 wordt een nieuw traject uitgerold.

Met hun project 'Stemmen van Hoop' willen Payoke, Agentschap voor Integratie en Inburgering en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen ervoor zorgen dat achtergestelde groepen beter de toegang vinden tot gezondheidszorg. Vaak zullen slachtoffers van trauma van buitenlandse origine geen hulp zoeken door de taalkloof, isolatie en gebrek aan informatie over het beschikbare hulpaanbod, klinkt het.Opgeleide, gekwalificeerde, neutrale en cultuursensitieve tolken en bemiddelaars kunnen er volgens deze initiatiefnemers voor zorgen dat patiënten goede basisinformatie over hun gezondheid en de beschikbare zorg krijgen, verwerken en begrijpen. Daartoe willen ze een trainingsmodule ontwikkelen opdat sociaal tolken en interculturele bemiddelaars deze specifieke groepen beter kunnen helpen.Ander winnend project is Comunicare, een platform voor communicatie tussen zorgverleners en patiënten die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen. Het platform moet toelaten de patiënt beter te informeren over zijn ziekte en zijn behandelingen, hem helpen om correcte beslissingen te nemen en hem stimuleren om aangepaste fysieke oefeningen uit te voeren.Het derde winnend project 'Meer gezondheid voor elk kind' van Logo Gezond+ vzw wil ouders en grootouders ondersteunen in hun opvoedingstaken, zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en zelf gezonde keuzes leren te maken. HealthNest by MSD is de opvolger van de Well Done - MSD Health Literacy Awards. Verschil met die voorganger is dat de winnaars nu met een coachingprogramma naar huis gaan ten einde een businessplan op te stellen. In het najaar van 2019 wordt een nieuw traject uitgerold.