...

Domus Medica heeft pech met de aanstelling van een nieuwe directeur. Wim D'hanis-Dick, de kandidaat die geselecteerd was en had toegezegd om de functie op te nemen, heeft op het laatste moment afgehaakt."In de finale fase van de bespreking van het contract besloot hij alsnog geheel onverwacht om zijn huidige baan in de geestelijke gezondheidszorg te behouden", zegt Domusvoorzitter Maaike Van Overloop. "Hij kiest voor de zekerheid van 14 jaar anciënniteit. Voor ons is dat spijtig. De raad van bestuur betreurt de laattijdigheid waarmee deze beslissing werd genomen."Hoe moet het nu verder? De raad van bestuur gaat de sollicitatieprocedure hernemen bij de finale assessments. Die leverden twee kandidaten op met een evenwaardige quotering. In de finale beslissing liet Domus Medica de leeftijd van de twee kandidaten meespelen. De andere kandidaat, die dezelfde quotering behaalde, komt nu nadrukkelijk in beeld.