...

Voor de syndicale verkiezingen van 2022 wijzigen de erkenningscriteria voor artsenvakbonden. Wat blijft, is dat een syndicaat 1.500 leden moet tellen, huisartsen en specialisten, en met leden in minstens twee regio's. Eén lid in een andere regio, en één specialist plus 1.499 huisartsen volstond tot nu toe voor erkenning. Vanaf 2022 moet minstens 10% (150 artsen) woonachtig zijn in een andere regio. Minstens 5% (75 artsen) van de leden moet voortaan huisarts of specialist zijn. Ook dit jaar zijn er syndicale verkiezingen. Die zullen uitsluitend elektronisch verlopen. Enkel 'actieve' artsen mogen nog stemmen.