...

Het aanvankelijke voorstel van Dominique Tilmans (MR) maakt een onderscheid tussen niet-chirurgische esthetische geneeskunde en esthetische chirurgie, en het voorziet een nieuwe beroepstitel 'specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde'. De Bvas kantte zich daar al resoluut tegen, want een grote groep artsen - zowel huisartsen als specialisten - zou worden uitgesloten van prestaties op esthetisch gebied (zie AK 2285). Het wetsontwerp wordt nu, alvorens het langs de Kamer passeert, aangevuld met twee amendementen van de hand van Dr. Daniel Bacquelaine (MR). Het gaat in eerste instantie om huisartsen die 'al jarenlang' esthetische geneeskunde uitvoeren. Dokter Bacquelaine vond het niet terecht dat zij dat niet meer zouden kunnen doen. De minister stemt daarmee in. Voortaan mogen deze artsen tot het einde van hun loopbaan esthetische verrichtingen blijven uitvoeren, op voorwaarde dat ze de vereiste opleiding en bijscholing hebben gevolgd. Dokter Jean Hébrant, voorzitter van de Belgische vereniging voor esthetische geneeskunde, reageert verheugd. "Bovendien zal onze vereniging om advies worden gevraagd over de geldigheid van de gevolgde opleidingen", zegt hij opgetogen.Het tweede amendement voorziet dat 'jonge' huisartsen esthetische ingrepen kunnen uitvoeren als ze daarvoor de adequate opleiding hebben genoten. In overleg met de beroepsgroep is afgesproken dat huisartsen die esthetische ingrepen wensen te doen, de laatste twee jaar van de opleiding esthetische geneeskunde moeten volgen. "Tijdens die periode kunnen ze aan de slag blijven als huisarts. Daarna hebben ze twee jaar om te beslissen: ofwel blijven ze huisarts, ofwel opteren ze voor de esthetische geneeskunde." De universiteiten zullen hun curriculum daarop instellen. Het wetsontwerp wordt, als alles goed gaat, morgen in de Kamer gestemd.Nicolas de Pape/Veerle Caerels