...

Het Medisch Technisch Korps heeft nood aan extra personeel. Dat stelt minister van Defensie en vicepremier Pieter De Crem in zijn voorlopig antwoord op een vraag om verduidelijking van senator Bert Anciaux. Een nieuw statuut moet daar de oplossing voor bieden. Het huidige statuut beantwoordt niet langer aan de verwachtingen de nieuwe generatie en is ook niet meer aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt.SporttestenOver de invulling van dat nieuwe statuut bestaat echter heel wat onenigheid. De onderhandelingen met de betrokken vakorganisaties werden in februari stopgezet, en in juni gaf de inspecteur van Financiën een kritisch advies. Op de akkoorden van de ministers van Pensioenen en Begroting en van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken is het nog wachten.Wat ook voor problemen kan zorgen, zijn de nieuwe eisen die vanaf 2014 aan het statuut van militair verbonden zijn. Behalve verschillende evaluaties (zoals in de ambtenarij) zullen militairen ook moeten slagen in fysieke tests willen ze hun statuut behouden. "Ze zullen minimaal driemaal per week moeten trainen", licht Erwin De Staelen, voorzitter van de vakbond voor defensiepersoneel toe. "Iets wat bijvoorbeeld voor legerartsen niet evident is. Op de vraag of zij uit hun functie gezet zullen worden als ze die norm niet halen, kregen we nog geen antwoord."CoachingprojectIn 2008 startte Defensie al met een coachingproject dat de instroom moest verhogen en de uitstroom doen afnemen. "Dankzij dat initiatief worden er momenteel 56 kandidaat-artsen in verschillende specialisaties gevormd", aldus De Crem. "En in het kader van het plan 'Voltooiing van de transformatie' wordt de eerstelijnsgeneeskunde uitbesteed."