...

De premie die u kan opstrijken voor het gebruik van een erkend emd-pakket dit jaar, bedraagt 806,12 euro. Voor het aanvragen van de premie moet u een nieuw formulier gebruiken. Het nieuwe formulier vindt u op de website van het Riziv (www.riziv.be). Kies zorgverleners en dan artsen. Op het formulier moet u onder erewoord verklaren welk pakket u in 2011 gebruikt hebt voor het beheer van de medische gegevens van uw patiënt, en of u het pakket alleen gebruikt, dan wel samen met andere artsen. Deze verklaring moet overigens op hetzelfde formulier bevestigd worden door de leverancier.Een belangrijke verandering is dat u het rekeningnummer waarnaar de premie overgeschreven moet worden, niet meer moet aangeven op het formulier zelf. Rekeningnummer en begunstigde van de premie (uzelf, uw bvba, ...) geeft u aan op www.myriziv.be. De lijst van erkende pakketten is niet veranderd ten opzichte van vorige jaren: het gaat nog steeds om de lijst die in 2006 werd goegdekeurd. In de loop van 2012 zal er wel een en ander veranderen. De laatste tests voor de nieuwe 'homologatie' zijn nu bezig en in de loop van november zal wellicht bekend raken welke pakketten het label kunnen krijgen. Het Riziv kondigt ook aan dat de aanvraagprocedure in de loop van 2012 zal veranderen.Maar voorlopig blijft alles bij het oude, behalve dat het bedrag van de premie lichtjes met de index is omhoog gevaan en dat uw een nieuw formulier moet gebruiken.