...

Tussen 2001 en 2008 steeg het aantal abortussen bij 12- tot 18-jarige tieners van 1.520 per jaar naar 1.900. In 2009 heeft deze trend zich niet verder gezet met een aantal van 1.866. Het totaal aantal abortussen steeg tussen 2001 en 2009 wel van 16.178 tot 19.421. Dat blijkt uit het antwoord van minister Onkelinx op een schriftelijke vraag van Louis Ide (N-VA). Goed interpreteren! "Ik ben heel voorzichtig om hier uitspraken over te doen, want tienerzwangerschappen- en abortussen moet je zeker nuanceren", reageert Carine Vrancken, voorzitter van de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra Luna vzw. "Deze cijfers geven minimale verschillen weer, de aantallen waarover de krantenartikels spreken, zijn absoluut. Als je ze echt goed wil interpreteren, dan moet je de cijfers van de laatste vijf jaar afzetten tegen het aantal jongeren van die leeftijd in die bepaalde jaren. Dan zal je zien dat het over een kleine groep gaat, en is er dus niets aan de hand."Volgens Vrancken is het dan ook een grote mythe dat 16-jarige meisjes een groot deel uitmaken van het aantal abortussen. "80% van de vrouwen die wij over de vloer krijgen, zijn tussen de 20 en de 40 jaar. Nogmaals, het is moeilijk om over deze cijfers uitspraken te doen. Voorzichtigheid is hier geboden."