...

Vanaf 21 oktober tot 15 november worden personen die een hoogrisicocontact hadden met een besmette persoon of die uit een rode zone in het buitenland terugkeren, niet meer getest als ze geen symptomen van covid vertonen.PrioriteitenDe IMC Volksgezondheid van 19 oktober stelde de prioriteiten vast:De laboratoriumcapaciteit op het Belgische grondgebied staat in de eerste plaats ten dienste van de volksgezondheid. Een lab moet volgende prioriteiten steeds respecteren.De hoogste prioriteit voor de afname en analyse van de tests ligt bij symptomatische personen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar ernstig zieke personen, het zorgpersoneel, personen ouder dan 65 jaar en personen met comorbiditeit.De tweede hoogste prioriteit is afname en analyse van tests bij clusters in instellingen ('collectiviteiten') binnen en buiten de zorg.De derde prioriteit is preventieve screening van nieuwe bewoners in woonzorgcentra, nieuwe bewoners in andere zorginstellingen die ouder zijn dan 65 jaar of die comorbiditeit vertonen, en mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen.ZorgprofessionalsWat hoogrisicontacten betreft is er ook een uitzondering voor zorgprofessionals: zij kunnen wel een test krijgen (test op dag 5 om op dag 7 uit quarantaine te kunnen komen). Zorgprofessionals met een positieve PCR-test maar zonder covidsymptomen kunnen onder bepaalde voorwaarde blijven werken (risicoanalyse, zorg voor covidpatiënten of zonder direct contact met patiënten). Personen met een hoogrisicocontact die niet getest worden, moeten 10 dagen in quarantaine blijven - de eerste vier dagen na de quarantaine moeten ze extra voorzichtig blijven.Druk op huisartsenDe reden voor deze maatregel is dat de laboratoria de voorbije dagen door het toenemend aantal tests het resultaat niet meer tijdig kunnen bezorgen. Dat verhindert de correcte opvolging en contact tracing.Bovendien komt er te veel druk op de huisartsen die niet langer meer de afname van tests kunnen combineren met de gewone zorg.Ten slotte is de vraag naar de reagentia voor de test in Europa sterk gestegen.Verdere maatregelenEen aantal initiatieven zullen van invloed zijn op het verdere testbeleid en de prioritaire doelgroepen.Men gaat na welk plaats sneltests op antistoffen kunnen krijgen in het testbeleid. Verder hoe de praktische organisatie moet lopen en het resultaat wordt uitgewisseld.Een dashboard moet de capaciteit van de laboratoria kunnen opvolgen, wat moet leiden tot meer samenwerking op het vlak van de analyses.Er zou een elektronische toepassing komen om afnames in triage- en testcentra te reserveren.Arbeidsartsen van instellingen en schoolartsen zouden bij clusters 'activatiecodes' kunnen afleveren voor tests in deze centra.Alle hens aan dekHet IMC spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanhoudende druk op het zorgpersoneel. Tegen 28 oktober zorgt de coronacommissaris ervoor dat er een Health Workforce Support Plan op tafel ligt.Ondertussen werkt het IMC al enkele concrete maatregelen uit: de voorwaarden worden onderzocht waaronder vroedvrouwen en logopedisten in de nabije toekomst monsters voor tests kunnen afnemen. Studenten geneeskunde en verpleegkunde zouden ook als jobstudenten tests kunnen afnemen. Er wordt gekeken of er nog andere beroepen kunnen worden ingeschakeld.En er komt meer geld voor zogenaamde 'alternatieve' testcentra, zoals testdorpen.Bronnen:Sciensano werkte een aantal procedures bij.Domus Medica werkte zijn fiche bij voor de huisartsen en die voor de patiënten, en tevens de schema's voor isolatie en quarantaine.