...

In haar laudatio schetste dokter Marieke Monstrey, ondervoorzitter van Habo (Huisartsenkring Brugge en Omgeving) de vele verdiensten van Niek Vervaeck. "Ze sluiten perfect aan bij de Canmeds," zei ze.Zo is de prijswinnaar een 'expert van het begin en het einde van het leven'. Dokter Vervaeck is één van de weinige huisartsen die nog bevallingen doet samen met de vroedvrouw. Tevens is hij actief als palliatief arts en als LEIF-arts. "Nog voor pijn- en symptoombestrijding ingang vonden, was hij hiermee al bezig," zo zei Marieke Monstrey. Ze prees hem ook als een uitstekend communicator, vooral dan als een luisterend oor ("geef nooit raad") en als 'samenwerker'. "De praktijk is daarbij een tweede 'menage' waar lief en leed wordt gedeeld."En al lijkt het woord 'manager' Vervaeck niet bepaald op het lijf geschreven, toch, zo benadrukte Monstrey, is hij ook daarmee bezig. Ze verwees naar een anekdote uit de beginperiode. "Aan hiërarchie heeft onze collega een broertje dood. Uitgangspunt is evenwaardigheid. Dat leverde hem een berisping van de Orde der artsen op omdat hij enkel de voornamen van de artsen vermeldde zonder de titel 'dokter'," zei Marieke Monstrey. Voorts is Vervaeck een gezondheidsbevorderaar -"hij heeft nooit gerookt of gedronken, excessen zijn hem vreemd".Actief als academicus is de prijswinnaar, "een bezige bij" ook. Onder meer is Vervaeck lector aan de KULAK, praktijkopleider en opleider van praktijkopleiders en regionaal coördinator voor het ICHO. Hij zetelt ook in de ethische commissie van een psychiatrisch ziekenhuis en in een kwaliteitsgroep van het Wit-Gele Kruis.De praktijk 'De Brug' waarin hij werkte, werd in de loop der jaren omgebouwd en herdoopt tot 'De Bruggen', het eerste wijkgezondheidscentrum van Brugge. Domus Medica koos Nick Vervaeck uit veertien kandidaten. Uit handen van de nieuwe Domus Medica-voorzitter Jeroen Van Den Brandt ontving hij de prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, een Compendium Geneeskunde en 5.000 euro. Vervaeck, die samen met stichter Eric Boydens actief is in D4D, schonk het geld meteen aan de organisatie. "Want het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn", lichtte hij toe.Meer over de jaarstarter van Domus Medica in de papieren Artsenkrant van nu donderdag.