...

In september startte Domus Medica, in opdracht van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen met enkele projecten om de zorgregio's te laten proefdraaien. Daarbij kwam de inhoud van de werking op de voorgrond te staan - veeleer dan de geografische afbakening. De Netwerkdag van Domus Medica borduurt daarop voort. Een eerste evaluatie van de proefprojecten wordt opgemaakt. Maar het leeuwendeel van de dag gaat de aandacht naar het uitbouwen van de zorg voor je patiënten met een of meer chronische aandoeningen.MesoniveauDat gebeurt door presentaties (onder meer over de wetenschappelijke onderbouwing voor samenwerking op het mesoniveau), workshops (over multidisciplinair overleg op microniveau, samenwerken met de patiënt rond 'empowerment', gebruik van informatica,...) en panelgesprekken met 'professionals' die het op het terrein verwezenlijken.Voor huisartsen is het belangrijk dat de lessen die de dagelijkse praktijk oplevert, worden vertaald naar het beleidsniveau. Minister Vandeurzen zal zelf op de Netwerkdag aanwezig zijn - en voor hij de dag afsluit hopelijk eerst ook zoveel mogelijk luisteren.De Netwerkdag vindt plaats, zoals gezegd, op 21 maart a.s in het Cultureel Centrum van Hasselt. De deuren gaan open om 9 u. en om 9.30 u. begint de dag zelf - het einde wordt voorzien om 17 u. Het programma en meer informatie vindt u op de website van Domus Medica, waar u zich meteen ook kunt inschrijven.