...

In principe is goede gezondheidszorg toegankelijke zorg, zowel op financieel als op fysiek vlak. Om ook mensen die het minder breed hebben te bereiken, is solidariteit onontbeerlijk. Artsen worden overigens nog steeds opgeleid om levens te redden, ongeacht de kostprijs van de behandeling. Maar voor de Orde van Medisch Specialisten (OMS) doet de kostprijs er toe. Ook al omdat artsen de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dat is enkel mogelijk als de zorg betaalbaar blijft.37.000 of 80.000 euro?In de praktijk wordt zorg echter steeds duurder, vooral door duurdere geneesmiddelen en behandelingen. Uit een bevraging bij de Nederlandse specialisten georganiseerd door OMS blijkt nu dat een ruime meerderheid voorstander is van een prijsplafond. Wel wensen zes op tien specialisten zich niet zelf uit te spreken over de hoogte daarvan. Ze vinden dat het instellen van een prijsplafond de hele samenleving aanbelangt. Ter vergelijking, in Groot-Brittannië hanteert men als norm 37.000 euro per gewonnen levensjaar. En in 2006 zette de Nederlandse Raad voor de Volksgezondheid en Zorg de prijs op 80.000 euro -mits de behandeling bijdraagt aan de levenskwaliteit. Voor driekwart van de medische specialisten moet een 'commissie van wijzen' -bestaande uit artsen, ethici, patiëntenverenigingen en financieel specialisten- uitmaken hoe hoog het prijsplafond moet liggen. Wel stelt 60% van de specialisten dat hierbij de leeftijd van een patiënt best meegenomen wordt. En overigens is een meerderheid van oordeel dat een prijsplafond de kosten voor bepaalde behandelingen zal doen dalen. Bijna 40% van de ondervraagde specialisten geeft tot slot nog mee dat de behandelkosten nu al een redelijk grote rol spelen bij de keuze van een behandeling.