...

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) in Nederland weigert zich neer te leggen bij de besparing van 98 miljoen euro die minister van Volksgezondheid Edith Schippers oplegt aan de huisartsen voor 2012. Morgen stapt de vereniging naar de rechter in kort geding.Op haar website wijst de LHV erop dat de overschrijding van het budgettair kader voor huisartsenzorg - de aanleiding voor de besparingen - nog steeds onvoldoende is aangetoond. Daarnaast herhaalt ze haar argument van de afgelopen maanden: de Nederlandse huisartsen hebben meer kosten hebben gemaakt omdat minister Edith Schippers en haar voorganger (Ab Klink, red.) hen expliciet vroegen om zoveel mogelijk zorg over te nemen vanuit de tweede lijn."De minister heeft de huisartsen gevraagd méér werk te verzetten. Dat is haar bewust beleid, en de huisartsen hebben aan dat verzoek van de minister voldaan. Ze moet er dan achteraf niet van opkijken dat de kosten in de eerste lijn stijgen, ze behoort die te accepteren. Door nu te korten remt ze de positieve ontwikkelingen in de zorg af, daar wordt de patiënt alleen maar slechter van. Daarom moet de korting van tafel', is LHV-voorzitter Steven van Eijck duidelijk.Wordt vervolgd.