...

Nederlanders kunnen al langer zonder doorverwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut, oefentherapeut, mondhygiist of huidtherapeut. Nu keurde de ministerraad ook het voorstel van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD) goed om vijf andere paramedische diensten (zie inleiding) direct toegankelijk te maken voor de burger.Op die manier wil Schippers de huisarts ontlasten en toelaten zich te concentreren op zijn of haar kerntaken. De maatregel past bovendien in de beleidsdoelstelling om de juiste zorgverleners op de juiste plaats in te schakelen. De ministerraad legt het wetsvoorstel eertstdaags ter goedkeuring voor aan de Raad van State.