...

De zorgsector in Nederland ziet zijn maximale groei de komende jaren afgetopt worden. Dat is het resultaat van de onderhandelingen van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) met de huisartsen, de ziekenhuizen, de specialisten, de sector van de geestelijke gezondheidszorg, de zorgverzekeraars én patiëntenorganisaties. In het huidige regeerakkoord was een groeinorm van 2% afgesproken, maar in 2014 wordt die teruggebracht tot 1,5%, en van 2015 tot en met 2017 mogen de uitgaven met maximaal 1% per jaar toenemen.Voor de huisartsen is evenwel een uitzondering gemaakt: als zij kunnen aantonen dat ze patiënten opvangen uit de tweede lijn en patiënten behandelen die anders nodeloos in die duurdere tweede lijn terecht waren gekomen, hebben ze recht op een bonus. In 2014 bedraagt die mogelijke extra 1%, in 2015-2017 1,5%. Tot en met 2017 kunnen zij hun budget dus jaarlijks met maximaal 2,5% zien stijgen.Geen 'ministerplafond' voor specialistenTijdens de gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten besliste minister Schippers ook om de plannen voor een 'ministerinkomenplafond' voor specialisten op te bergen.Vorige week stelde minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) nog dat specialisten onder de Wet Normering Topinkomens zouden komen te vallen, waardoor ze maximaal 130% van een ministersalaris zouden kunnen verdienen. Vanaf 1 januari 2015 zou die grens nog verlaagd worden naar 100% van een ministerinkomen (144.108 euro bruto), aldus nog Plasterk. Maar daar komt dus niets van in huis, tot grote tevredenheid van de specialisten.Die laatsten tonen zich ten slotte ook opgelucht over het feit dat ze de vrijheid behouden om te kiezen tussen werken in loonverband of als zelfstandige. Eerder dit jaar gingen er stemmen op in Nederland om alle specialisten te verplichten om in loonverband aan de slag te gaan.