...

PvdA, SP, D66, CU en GL hebben dit item in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Ze gaan in hun redenering erg kort door de bocht: Volgens hen zijn artsen die niet in loondienst werken nu eilandjes binnen de ziekenhuizen die weinig patiënten behandelen omdat ze veel tijd verspillen aan administratie, vergaderingen en afspraken met accountants. Artsen in loondienst zouden veel coöperatiever zijn en zouden minder overdeclareren. Bovendien wil een groot deel van de politieke partijen ook een maximuminkomen voor medisch specialisten invoeren. CDA, PvdA, SP, GL en PVV zijn daar voorstander van. De ziekenhuisartsen moeten volgens hen onder de zogeheten Wet Normering Topinkomens (WNT) gaan vallen, beter bekend als de balkenendenorm. Toch is niet iedereen daar voorstander van. Zo stelt de VVD dat je nog altijd liever wat meer betaalt voor een goede en gemotiveerde arts, dan minder betalen voor een minder goede arts. Volgens de rekenmeesters van het Centraal Planbureau levert het in loondienst nemen van de artsen niet onmiddellijk geld op en zijn de resultaten pas op de lange termijn zichtbaar. Want wie een arts in loondienst wil, moet hem uit zijn 'maatschap' kopen. Dat kost de eerste jaren alleen maar geld. Als ze daarentegen ook onder de WNT gaan vallen, is dat wel meteen lucratief. Dan zou het Rijk er jaarlijks zo'n 300 miljoen euro mee ophalen.In de afgelopen kabinetsperiode heeft minister Schippers van Volksgezondheid een financiële regeling opengesteld waarmee artsen werden geprikkeld om over te stappen naar een loondienstverband. De regeling was echter niet bijster succesvol. De specialisten zijn ondertussen wel gedwongen om beter samen te werken met de ziekenhuizen. Vroeger konden de medisch specialisten zelf met verzekeraars onderhandelden over de prijs voor behandelingen en bij de verzekeraars declareren. Nu kan dat enkel in samenspraak met het ziekenhuis.