...

Nederland doet het op vlak van e-health goed, stelt de monitor. Maar de teneur van het rapport klinkt heel vertrouwd: de verwachtingen zijn zeer gespannen maar de praktijk hinkt achterop. Belangrijke kansen om winst te boeken in doelmatigheid, kwaliteit en patiëntenveiligheid blijven onderbenut, zo stelt de monitor.ZelfzorgBij het grote publiek is e-health eigenlijk nog helemaal niet bekend. Bijna alle Nederlanders hebben toegang tot internet. Twee derde zoekt geregeld informatie op het web over ziekten en over behandeling. Maar het gebruik van e-health-toepassingen voor zelfmanagement komt nauwelijks voor.Patiënten stippen duidelijk de behoefte aan om hun eigen medisch dossier te kunnen inkijken, bijvoorbeeld om labuitslagen te consulteren. Maar om dit soort gegevens ook online ter beschikking te stellen, zijn artsen vaak terughoudend. Ook dat het misschien waardevol kan zijn dat patiënten zelf hun dossier aanvullen, is iets waar de Nederlandse arts nog helemaal niet aan denkt.GegevensuitwisselingVoor Nederlandse artsen is e-health al veel vertrouwder, en blijkbaar vooral voor de huisarts. Bijna alle Nederlandse huisartsen wisselen patiëntengegevens elektronisch uit: met de apotheker, met de huisartsenposten en met de ziekenhuizen. Bij specialisten gebruikt nog niet de helft de mogelijkheid om patiëntengegevens op die manier te delen.Artsen die e-health gebruiken, ervaren daar meestal positieve effecten van. Sommige nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk werkprocessen grondig bij te sturen. Drie vierde van de huisartsen maken al gebruik van een teleconsult bij de dermatoloog: ze sturen een foto van een huidletsel en krijgen daarover advies. Ook met het ECG (34%) en, in minder mate, met longfunctieonderzoek (14%) begint het teleconsult van de specialist opgang te maken.FinancieringMaar de e-healthtoepassingen zijn als geheel genomen eigenlijk nog te sterk gefragmentariseerd, het Nederlandse e-health-landschap lijkt nog te veel op een lappendeken. Wat men mist, is een centrale regie van de overheid. Een gedeelde visie op de ontwikkeling van e-health is er niet.Het aspect 'financiering' wordt als de meest belemmerende factor ervaren. Zo brengen leveranciers naar voren dat subsidies niet altijd effeciënt worden ingezet, en dat ze soms zelfs marktverstorend werken.Er is onzekerheid over de wetgeving over privacy en informatiebeveiliging, zo stipt het rapport aan. Er is ook behoefte aan meer bewijs van effectiviteit.