...

Onderzoekers aan de universiteit van Californië hebben het geheugen vergeleken van twee groepen met telkens 28 kinderen tussen 6 en 11 jaar oud; de kinderen van de ene groep hadden voor de leeftijd van 1 jaar algehele anesthesie ondergaan, die van de andere groep niet. De kinderen, die niet verschilden qua leeftijd of gedrag, werden gedurende tien maanden getest op hun vermogen om details van tekeningen te onthouden. Zij die algehele anesthesie hadden gekregen, scoorden significant slechter dan de andere kinderen. Het aantal verdovingen had daar evenwel geen invloed op. Tegelijk deden dezelfde wetenschappers een onderzoek bij ratten, waaruit bleek dat de knaagdieren die in hun eerste levensweek algehele anesthesie hadden gekregen, minder goed geuren herkenden dan soortgenoten die niet geanestheseerd waren geweest. Volgens de auteurs van de studies moet het medisch korps zich na deze bevindingen beter beraden over de noodzaak om al dan niet gebruik te maken van algehele anesthesie bij zeer jonge kinderen. (referentie: Neuropsychopharmacology, 9 juni 2014, DOI: 10.1038/npp.2014.134)