...

Artsen die luisteren naar Mozart terwijl ze een colonoscopie uitvoeren, ontdekken meer adenoma's. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek aan de University of Texas.Onderzoekers van de UT Health Science Center in Houston voerden een kleinschalig onderzoek uit met twee gastro-enterologen. De beide ervaren gastro-enterologen voerden een colonoscopische screening uit bij patiënten, terwijl ze al dan niet Mozart te horen kregen.Eén arts die geblindeerd was voor de uitkomst van het onderzoek, ontdekte 66,7% adenoma's terwijl hij Mozart te horen kreeg, en 30,4% wanneer hij geen muziek te horen kreeg. De tweede arts was niet geblindeerd voor de uitkomst van het onderzoek, en ontdekte 36,7% adenoma's met Mozart en 40,5% zonder.Voor het onderzoek bedroegen de detectiepercentages bij beide artsen respectievelijk 21,2% en 27,2%. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de Mozart-muziek een gunstige invloed had op het detectiepercentage. De resultaten werden maandag gepresenteerd op de Scientific Meeting van het American College of Gastroenterology. Het detectiepercentage ('adenoma detection rate') heeft vooral belang voor het aantal carcinoma dat zich manifesteert tijdens het interval tussen twee screeningonderzoeken. Wanneer het percentage onder de 20% daalt, treden er significant meer intervalkankers op.Het onderzoek is kleinschalig maar sluit aan bij eerder verricht onderzoek dat aantoonde dat muziek van Mozart kortstondig het spatieel-temporeel denken stimuleert.