...

In de hersenen van alzheimerpatiten bevinden zich typisch amyloe plaques. Dat zijn abnormale ophopingen van een kleverig kort eiwit (beta-amyloe) tussen de zenuwcellen. Het peptide beta-amyloe ontstaat wanneer het voorlopereiwit APP (amyloid-beta precursor protein) op een verkeerde manier in stukken geknipt wordt. Bij die reactie is ook het enzym beta-secretase betrokken (BACE 1).Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de KU Leuven, onder leiding van Wim Annaert, hebben nu ontdekt dat het voorlopereiwit en het enzym een verschillende weg vormen door de hersencellen om bij elkaar te geraken. "Het afsluiten of bijsturen van de route die beta-secretase volgt om tot bij APP te geraken, kan misschien gebruikt worden om het ontstaan van de ziekte af te remmen", zegt Wim Annaert. Verder onderzoek is wel noodzakelijk om te bevestigen of de ontdekking effectief tot een geneesmiddel kan leiden.Meer info:Sannerud R et al. PNAS. 2011;doi:10.1073/pnas.1100745108