...

De bijdrage voor het KCE vanuit de post administratiekosten van het Riziv is bedoeld voor de werkingskosten van 2013. In 2012 kreeg het KCE een bedrag van 6,9 miljoen van het Riziv. Het KCE krijgt daarmee dit jaar uit deze financieringsbron een kleine twee procent meer.De bijdrage van het Riziv vormt voor het KCE de belangrijkste bron van subsidies. In 2012 ontving het KCE in totaal 9,2 miljoen euro aan subsidies (volgens het jaarverslag). Een andere belangrijke subsidie komt van de FOD Sociale Zekerheid. Ze werd al eerder dit jaar goedgekeurd en bedraagt voor dit jaar 1,1 miljoen euro.Uitvoering sociale akkoordenDe ministerraad van vrijdag stelde ook het remgeld vast op dermatoscopieën bij huidletsels die verdacht zijn voor melanoom. Het betreft de nomenclatuurnummers 232792-532803 (niet-gedigitaliseerde dermatoscopie van alle verdachte melanocytaire letsels) en 532814-532825 (dermatoscopie met fotografische lokalisatie en digitalisering van de beelden van alle verdachte melanocytaire letsels). Het remgeld bedraagt 15%, met een maximum van 8,68 euro. Het KB zou passen in de promotie van deze efficiënte diagnostische methoden.Last but not least keurde de ministerraad vijf KB's goed ter uitvoering van de sociale akkoorden tussen de overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties in de gezondheidszorg - openbaar en privé. Het gaat om de diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis, de wijkgezondheidscentra, de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen en de private revalidatiecentra.De bedragen voor de uitvoering van de sociale akkoorden zijn ingeschreven in de begroting van het Riziv. Van zodra het Riziv deze bedragen heeft, moet het deze doorstorten aan de betrokken fondsen en de RSZ-PPO.