...

"We willen zoveel mogelijk ideeën van het terrein verzamelen voor we met concrete projecten starten", aldus De Block. Vlak na de voorstelling van de aanpak van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering (op 24 april), ontving de minister naar eigen zeggen al tientallen suggesties voor pilootprojecten."Het is bijvoorbeeld al duidelijk dat een van de projecten zal draaien rond veilig bevallen met een korter ziekenhuisverblijf. Maar meer suggesties zijn dus welkom. Van koepelorganisaties en instellingen uit de sector, tot de sociale partners en potentiële partners zoals verzekeringsinstellingen en banken. Ook patiënten mogen voorstellen doen.De thema's voor de pilootprojecten moeten wel stroken met een aantal doelstellingen, bijvoorbeeld: - het budget dat op dit moment naar de betrokken patiëntengroep gaat, moet efficiënter worden ingezet; - de kwaliteit van de zorg moet minstens gelijk blijven maar liefst verbeteren; - de kosten voor de patiënt mogen niet toenemen in vergelijking met de standaardzorg buiten het pilootproject.Daarnaast zijn er ook enkele kenmerken waaraan ze moeten beantwoorden: - de patiënt is nauw betrokken bij het behandeltraject; - de voorgestelde project is vernieuwend omdat meerdere ziekenhuizen en/of zorgverleners en -instellingen samenwerken of omdat er een nieuw soort samenwerking tussen zorgverleners wordt voorgesteld; - het gaat om evidence-based patiëntenzorg; - patiënten krijgen kwaliteitsvolle voor- en nazorg en hun verblijf in het ziekenhuis duurt niet langer dan nodig; - de innovatieve organisatie leidt tot vereenvoudiging en efficiëntiewinst, onder andere via het gebruik van het elektronisch patiëntendossier.Geïnspireerden kunnen hun voorstel met beknopte verantwoording indienen op het mailadres hospfin-pilot@minsoc.fed.be tot en met 6 september 2015.