...

Uit het onderzoek blijkt dat de medische apparatuur voor het opsporen van hiv, die in België verkocht wordt via de site www.testhiv.be, in overtreding is met de regels in verband met de Europese marketing. De website belooft een hiv-test die thuis uit te voeren is en vrijwel onmiddellijk het resultaat geeft. De goedkoopste test kost 23,95 euro. Er worden door de site ook tests verkocht om te controleren op andere soa's. De krant Le Soir bestelde een hiv-test en kreeg die na vier dagen wachten, hoewel een bezorging binnen de 24 uur beloofd was. De gebruiksaanwijzing was onduidelijk en enkel in het Engels.FrauduleusHet FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) waarschuwen het grote publiek tegen frauduleuze zelfdiagnosetests die in België via internet worden verkocht. Ann Eeckhout van FAGG: "Met deze producten kan iedereen zelf een hiv-test uitvoeren, maar ze zijn niet conform en dus illegaal. Daarom raden het FAGG en het WIV-ISP patiënten aan om deze producten niet te kopen en een arts te raadplegen."Producten en instrumenten zoals de zelfdiagnosetests moeten beantwoorden aan de eisen van het KB van 14.11.2011 en de CE-markering hebben. Naast het beantwoorden aan deze eisen zijn de hiv-tests ook onderworpen aan een strikte Europese reglementering die in Beschikking 2009/886/EG wordt vermeld en die de doeltreffendheidscriteria vastlegt. Deze tests moeten vergezeld zijn van een conformiteitsverklaring, verkregen na evaluatie van het product door een erkende instelling. Deze verklaring wordt geconcretiseerd door het behalen van de CE-markering.OnderzoekAnn Eeckhout: "De zelfdiagnosetests die op internet worden aangeboden, zijn niet altijd voorzien van deze CE-markering of dragen soms een vervalste CE-markering. In dergelijke gevallen beantwoorden de producten niet aan de nodige eisen om op de Europese markt te worden verdeeld. Een onderzoek over de verkoop van deze frauduleuze producten wordt momenteel uitgevoerd door het FAGG en het WIV-ISP."Het FAGG en het WIV-ISP herinneren eraan dat alle medische hulpmiddelen, die op internet worden verkocht per definitie niet gecontroleerd kunnen worden en dat, net zoals voor geneesmiddelen, de nodige omzichtigheid nodig is om de aankoop van frauduleuze en soms gevaarlijke producten te vermijden.SensoaSensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seks en relaties, is ook tevreden over de afsluiting van de site. "Er zijn vragen over de legaliteit van de verkoop van dergelijke tests in België. De site in kwestie biedt weinig informatie over het type test en de gevoeligheid ervan. De tests dragen ook geen CE-label, dat aangeeft dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen Europa."GevangenisstrafDe minister heeft onmiddellijk het afsluiten van de website gevraagd en een inspectieteam van het FAGG zal zich naar de firma begeven. Ondertussen is de site afgesloten.Op basis van een wet, die op voorstel van de minister is aangenomen in december vorig jaar, zou de firma zich bloot kunnen stellen aan een gevangenisstraf van één tot drie jaar en een boete tussen 1.000 en 100.000 euro.