...

Vorige week vrijdag stond minister Onkelinx de artsen te woord. De minister bevestigde wat al bekend was uit de mededeling van de regering. Op jaarbasis wordt 166 miljoen euro bespaard in de ziekteverzekering, waarvan 67 miljoen bij de artsen. In 2013 zou de ziekteverzekering nog 53 miljoen moeten inleveren. (In een andere nota wordt evenwel maar een bedrag van 37 miljoen voor dit jaar genoemd.)Juridisch kluwenBij de artsen zou het grootste stuk worden opgehoest door de klinische laboratoria: op de forfaitaire honoraria voor ambulante patiënten in ziekenhuizen zou 33 miljoen euro ingehouden worden. De oorspronkelijke mededeling van de regering stelde dat dat enkel voor de privélaboratoria zou gelden. Maar dat bleek een "misverstand": alle laboratoria moeten inleveren op deze forfaits.Volgens Moens is er in de regeringsnota ook sprake van een besparing van 15 miljoen doordat het onmogelijk zou worden bepaalde forfaits te cumuleren met andere forfaits. Daarover is er evenwel weinig klaarheid, onderstreept hij.Het pijnlijkste punt voor de artsensyndicaten is de extra besparing van 16,05 miljoen euro door het ECG bij ziekenhuisopname niet meer afzonderlijk te vergoeden. De regering wilde dat deze onderzoeken zouden gefinancierd worden vanuit het budget financiële middelen, maar beseft ondertussen ook hoe ingewikkeld dit juridisch wordt. Marc Moens: "De regeringscommissaris bevestigde op de Algemene Raad van het Riziv maandagochtend dat het ECG inbegrepen zal zijn in het toezichtshonorarium."'Marsorders'Dat is zeker geen verbetering, vindt Moens. "Het netto resultaat blijft dat de arts die het onderzoek doet, er niet meer voor betaald wordt." De nieuwe regeling zet daarbij het ziekenhuisbeheer uit de wind, aldus Moens. "Bovendien is dit een gevaarlijk precedent: het honorarium voor een intellectuele acte moet ook een technische verstrekking gaan dekken."Op de medicomut 's avonds werden de 'marsbevelen' voor de artsen dan concreet. In een brief, opgesteld vlak voor de vergadering, werd verzocht om de Technisch Geneeskundige Raad advies te vragen. Als voorzitter van de TGR moet dr. De Toeuf een tekst opstellen om het ECG bij opname een onderdeel te maken van het toezichtshonorarium. Dat advies moet binnen de maand, op 21 mei, klaar zijn. Is het er niet, dan kan de minister zich beroepen op artikel 35 van de ZIV-wet om de regeling maar zelf te treffen.Voor de besparingen in de klinische biologie wordt er een werkgroep opgericht binnen de medicomut, voorgezeten door Jo De Cock zelf. Ze komt over twee weken samen (dr. Moens zal er deel van uitmaken) en heeft als opdracht 7,73% van de forfaitaire honoraria klinische biologie voor ambulante patiënten af te romen.Nood breekt wetDe minister kon niet uitsluiten dat, wanneer er in het najaar nog bijkomende besparingen nodig zullen blijken, er opnieuw gesnoeid zal worden in de gezondheidszorg. Er mag dan wel een akkoord zijn, voor Onkelinx gaan de crisismaatregelen voor.Bij de achterban van de Bvas is de actiebereidheid dan ook groot: "Iedereen is het meer dan beu. Het punt staat ook op de agenda van de statutaire vergadering van de Raad van Bestuur van de Bvas, die er nu net aankomt op 4 mei." Welke acties er komen, moet binnenkort duidelijk worden.