...

Dat schrijven Martin Myers (Toronto, Canada) en collega's in de BMJ op basis van de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie. De onderzoekers includeerden 555 patiten met systolische hypertensie en geen ernstige comorbiditeit die in behandeling waren bij 88 eerstelijnsartsen in 67 praktijken. Na clusterrandomisatie werd de bloeddruk in 31 praktijken ambachtelijk gemeten (252 patiten). In de overige 36 praktijken (303 patiten) werd overgeschakeld op een geautomatiseerde bloeddrukmeting (BpTRU).De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat de introductie van geautomatiseerde bloeddrukmeting in de bestudeerde cohort de wittejasrespons significant verminderde, en dat de kwaliteit en de accuraatheid van de automatisch gemeten bloeddruk beter waren dan die van de manueel gemeten druk.