...

De studie werd uitgevoerd op basis van het "Health Improvement Network", een gegevensbank opgesteld door huisartsen die de demografische en medische gegevens bevat van zowat 10,2 miljoen Britten. Voor de periode van 1995 tot 2013 koppelden de auteurs elke persoon met een jichtaanval aan vijf personen zonder jicht die dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en hetzelfde gewicht hadden bij opname in de studie. Gedurende een mediane follow-up van vijf jaar werden in het totaal 309 nieuwe gevallen (ongeveer 0,5%) van ZA opgetekend bij de 59.224 patiënten met jicht en 1.942 gevallen (ongeveer 0,8%) bij de 238.805 personen zonder jicht. Uit univariaatanalyse bleekt dat jicht het risico op alzheimer met 29% verlaagt, en bij multivariaatanalyse bedroeg die daling 24%. Volgens de auteurs ligt de verklaring daarvoor in het urinezuur dat zich in de vorm van kristallen opstapelt in het bloed bij een jichtaanval. Dat urinezuur heeft een antioxidatieve werking en biedt mogelijk bescherming tegen de celbeschadiging die neurodegeneratieve aandoeningen veroorzaken.