...

In geval van overmacht mag een apotheker een geneesmiddel afleveren dat buiten de cluster van de drie goedkoopste valt. Het Verzekeringscomité van het Riziv stemde maandag in met die wijziging van de regeling voor voorschriften op stofnaam (Vos).Sinds de verplichte substitutie van antibiotica en antimycotica is ingevoerd, regent het klachten. Voorschriften voor die twee categorieën worden automatisch als voorschriften op stofnaam beschouwd. Net als voor andere VOS-voorschriften is de apotheker verplicht om binnen een marge van 5% één van de drie goedkoopste producten af te leveren. De maatregel stuit artsen maar ook apothekers tegen de borst. Drie in plaats van tweeArtsen maken zich zorgen of hun patiënten nog wel de juiste therapie krijgen, of een therapie tout court. Apothekers worden tot uiterste flexibiliteit gedwongen. Maandelijks komen er nieuwe lijsten met de goedkoopste producten die ze in huis moeten halen. Aanvankelijk wilde minister Onkelinx de opties snel nog verder vernauwen tot een verplichte keuze tussen de twee goedkoopste producten. Maar als gevolg van de grote verwarring op het terrein blijft het voorlopig bij een korf van drie. Maandag kwam er opnieuw een versoepeling van de maatregel. In geval van overmacht mag de apotheker een minder goedkoop geneesmiddel afleveren. "Er is sprake van overmacht indien de aflevering van het goedkoopste geneesmiddel voor de apotheker redelijkerwijze onmogelijk is en deze onmogelijkheid niet te wijten is aan zijn schuld. Dat is het geval wanneer omstandigheden zich buiten zijn wil hebben voorgedaan, die redelijkerwijze niet konden worden voorzien noch vermeden", staat er in de nota. OnbeschikbaarMeer concreet mag een apotheker overmacht inroepen als de goedkoopste geneesmiddelen niet binnen de 12 uur beschikbaar zijn bij de gebruikelijke groothandelaars. Afwijken van de regels is ook mogelijk als een geneesmiddel dringend afgeleverd moet worden omdat de behandeling uitstellen onmogelijk is of de continuïteit van de behandeling in gevaar zou brengen. Overmacht mag ook ingeroepen worden tijdens de wachtdienst, als een patiënt zich onmogelijk kan bevoorraden bij een andere apotheek in de omgeving. "Deze nota werd goedgekeurd na de striemende klachtenregen die we op gang hebben gebracht tegen de regering en de ziekenfondsen. Klachten over de verplichte substitutie maar ook over de pesterijen met de Bf-procedure", licht Marc Moens (Bvas) toe. "Het loopt nu echt de spuigaten uit. Door geneesmiddelen te rantsoeneren willen Onkelinx en de ziekenfondsen een besparing van 20 miljoen realiseren op de rug van patiënten. Het gaat nochtans om haar kiezers en om hun leden."