...

In de open brief waarschuwen de urgentieartsen voor drama's als gevolg van de begrenzing van de arbeidsduur van artsen in opleiding (AK 2141). Om te beginnen zullen er minder Mug's rijden en ontstaan er langere wachttijden op de spoeddiensten, voorspelt Dr. Stroobants (ZNA Middelheim). De Europese richtlijn over de begrenzing van de arbeidsduur is niet correct omgezet, omdat geen uitzondering is voorzien voor de spoeddiensten, zegt Stroobants. De richtlijn maakt immers een uitzondering voor mensen die voor "de bescherming van de bevolking" instaan. Er is ook geen overleg geweest met de spoedartsen. Unaniem goedgekeurd In een repliek zegt Milquet "dat de richtlijn geen uitzondering voorziet voor urgentiediensten, zoals de artsen beweren". Aan de wet is meer dan een jaar overleg vooraf gegaan met de artsen in opleiding, de artsensyndicaten en de ziekenhuizen en de ziekenhuisbeheerders, aldus nog de minister. Ze voegt eraan toe dat de wet ook unaniem goedgekeurd werd in de Kamer. Stroobants reageert met opperste verbazing. "Wie was bij het overleg aanwezig? Ik ken die mensen in elk geval niet." Namens de urgentieartsen blijft hij aandringen op een juiste omzetting van de richtlijn en bijgevolg een uitzondering voor de spoeddiensten en Mug's. Stroobants: "We nemen er akte van dat Milquet oordeelt dat urgentieartsen en Mug's niet instaan voor de bescherming van de bevolking. Dat is kras. Het is flagrant in tegenspraak met tal van KB's die precies om die reden een 24 op 24 uur permanentie opleggen. De politiek kan toch moeilijk warm en koud tegelijk blazen? Als we de redenering van Milquet omdraaien is er geen enkele reden waarom we onze functies op een permanente wijze blijven uitoefenen." Discriminatie De spoedartsen overwegen om naar het Grondwettelijk Hof te stappen wegens discriminatie: militaire artsen vallen immers wel buiten de wet. "Dat belet niet dat we blijven hopen op een politieke oplossing. Intussen kijken we met veel belangstelling uit naar het standpunt van het paritair comitartsen-ziekenhuizen, waarmee volgens Milquet uitvoerig overlegd is. We hopen dat ook de Hoge raad voor dringende medische hulp zich een over het standpunt van de minister uitspreekt."