...

Dat zei dokter Ri De Ridder, tot voor kort directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv, afgelopen zaterdag op de huisartsen conferentie van Domus Medica.De voormalige topambtenaar benadrukte dat de gezondheidszorg een ingrijpende transformatie ondergaat. De eerste opdracht van de ziekteverzekering is niet langer mensen te verzekeren tegen ziektekosten en om te gaan met zieken. Wel komt de nadruk in de gezondheidszorg in toenemende mate te liggen op de productie van gezondheid en het gezond houden van mensen.Dat vergt een veel meer geïntegreerd gezondheidsmodel dan nu het geval is. Om daartoe te komen, dringt een gelijktijdige switch op verschillende niveaus zich op. Niet in het minst zijn er de veranderingen op het klinische niveau en het niveau van de zorgverstrekker - waarbij Domus Medica een belangrijke rol kan spelen. Ook is er nood aan meer organisatorische integratie. De Ridder wees erop dat dit proces in Vlaanderen volop aan de gang is onder meer via afspraken rond de eerstelijnszones. Voorts dringt integratie op normatief en functioneel (informatica) niveau in de gezondheidszorg zich op. Zover zijn we nog niet.Ook is er een shift nodig van het hele systeem rond de gezondheidszorg. Op het federale beleidsniveau, de ziekteverzekering, gaat het dan over een ingrijpende shift in de financiering. De Ridder: "Van de circa 30 miljard budget die er momenteel omgaat in de gezondheidszorg dient ongeveer twee miljard overgeheveld te worden van de ziekenhuissector naar de eerste lijn. Dat impliceert niet dat we twee miljard van het ziekenhuisbudget afpitsen. Eerder gaat het om een verschuiving van activiteiten over de muren van de ziekenhuizen heen. Geld in de zorg gaat voor 80% naar mensenwerk. Een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn betekent dat activiteiten in een gespecialiseerde institutionele context overgaan naar een context van meer buurgerichte zorg."