...

Oppervlakkig bekeken brengt tabak de overheid geld op via de inning van accijnzen en BTW. Die inkomsten stijgen ook jaarlijks. Zo bedroegen de ontvangsten uit accijnzen in 2012 nog 1,2 miljard euro terwijl het in 2015 over 1,4 miljard ging. Ook de BTW-opbrengsten stegen, van 636 miljoen in 2012 naar 741 miljoen in 2014. In 2015 bedroeg de totale opbrengst dus 2,1 miljard, weten Van Camp en Hufkens.Omdat er voor 2012 'socialekostcijfers' bestaan, focusten beide parlementsleden op dat jaar. De schatkist kreeg toen in totaal 1,8 miljard euro tabaksinkomsten binnen. Daar staan 727 miljoen euro directe kosten tegenover. Het gaat dan over gezondheidskosten zoals doktersbezoeken, ziekenhuisopnames, ambulante zorg enz. -vooral als gevolg van kanker veroorzaakt door roken. Een tiende hiervan zijn eigen bijdragen van de patiënt. Als deze van de directe kosten worden afgetrokken, blijft er dus nog voor 582 miljoen maatschappelijke kosten over. En dan zijn er nog 746 miljoen indirecte kosten veroorzaakt door productiviteitsverlies, arbeidsongeschiktheid enz. De eindbalans leert dat tegenover 1,8 miljard euro fiscale opbrengsten in totaal 1,3 miljard sociale kosten staan.Maar. Er zijn ook nog 'immateriële verliezen'. Met name gaat het dan over het verlies aan gezonde levensjaren. In 2012 zou tabaksgebruik goed zijn geweest voor 294.000 verloren gegane gezonde levensjaren. Schattingen van de Europese Commissie komen uit op een kostprijs van 40.000 euro per verloren levensjaar. Wat voor 2012 betekent dat de uitgaven met 11,7 miljard verhoogd moeten worden. Als men ook hiermee rekening houdt dan kostte roken de samenleving in 2012 finaal elf miljard euro. Dat is niet niks natuurlijk.Daarom vinden Hufkens en Van Camp het zeer belangrijk dat de instroom aan rokers beperkt wordt en dat zoveel mogelijk rokers stoppen. Om die redenen dienden ze eerder ook een wetsvoorstel in om de leeftijd waarop iemand tabak kan aankopen te verhogen van 16 naar 18 jaar.