...

Vervroegd op pensioen gaan zónder te moeten inboeten via het verminderingspercentage, was tot voor kort onmogelijk voor artsen. Nochtans kunnen zelfstandigen al sinds 2009 met vervroegd pensioen indien ze minimum 42 actieve loopbaanjaren kunnen voorleggen waarvoor ze geldige bijdragen betaalden. Maar door hun lange studieloopbaan haalden artsen die 42 jaar niet. Ook niet als ze hun studieloopbaanjaren hadden geregulariseerd ('afgekocht'): geregulariseerde jaren tellen immers enkel mee voor de berekening van de pensioenbreuk, ze gelden niet als 'actieve loopbaanjaren waarvoor geldige bijdragen werden betaald'. (Lees ook AK 2155, 'Addertjes onder het pensioengras') In de praktijk verloren artsen die hun carrière vervroegd beëindigen dus altijd een deel van hun pensioen. Door de bepalingen in de nieuwe 'Wet houdende diverse bepalingen', die eind vorige week in het Belgisch Staatsblad verscheen, verandert dat nu. Vanaf 2013 kunnen zelfstandigen op hun 63ste of 64ste met vervroegd pensioen zonder dat ze een deel van hun uitkering verliezen. De voorwaarde dat ze een actieve loopbaan van minimaal 42 jaar moeten voorleggen, vervalt in deze situatie. Dat betekent dat artsen vanaf 1 januari volgend jaar één of twee jaar voor hun 65ste verjaardag op pensioen kunnen zonder dat ze een deel van hun pensioenuitkering verliezen.Vóór 63 jaar?Zelfstandigen die het voor hun 63ste voor bekeken willen houden, kunnen dit ook zonder vermindering van hun uitkering. Maar hier geldt opnieuw een voorwaarde die praktisch (haast) onhaalbaar is voor artsen: zelfstandigen in die situatie moeten een actieve loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug hebben. En aangezien geregulariseerde studiejaren nog steeds niet meetellen als actieve loopbaanjaren, vallen bijna alle dokters hier uit de boot. Of ze zouden op 21 jaar of vroeger moeten zijn afgestudeerd...