Het METEOR-project - een samenwerking tussen KU Leuven en onderzoeksinstellingen in Italië, Nederland en Polen - wil de beweegredenen van artsen en verpleegkundigen achterhalen die eraan denken om te stoppen of om van ziekenhuis te veranderen.

De afgelopen jaren hebben veel draagkracht en flexibiliteit gevraagd van artsen en verpleegkundigen. Sommigen overwegen om het beroep te verlaten.

"Concreet zullen de onderzoekers op basis van wetenschappelijke kennis enerzijds en input uit de bevragingen bij artsen en verpleegkundigen anderzijds beleidsaanbevelingen ontwikkelen", licht prof. arbeidsgeneeskunde Lode Godderis toe, die vanuit KU Leuven betrokken is bij het project.

"Deze beleidsaanbevelingen worden vervolgens vertaald naar workshops en een 'toolbox' om stakeholders zoals ziekenhuismanagement te ondersteunen in hun beleid rond mentaal welzijn en jobbehoud.

Op die manier willen we een grotere kwaliteit van werken voor verpleegkundigen en artsen bereiken."

METEOR omvat in de eerste fase een online bevraging bij artsen en verpleegkundigen die:

  • veranderd zijn van ziekenhuis, maar nog steeds werken als arts of verpleegkundigen, OF
  • gestopt zijn met het uitvoeren van taken als arts of verpleegkundige en nu een andere job uitvoeren (binnen of buiten de zorgsector).

De vragen zijn opgesteld rond thema's als werkplezier, stress, burn-out en verloopintenties. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten. Uw antwoorden op de vragen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

"Uw input is van cruciaal belang om een totaalbeeld te krijgen van de bepalende factoren voor het mentaal welzijn en jobbehoud", aldus prof. Godderis.

METEOR wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Bij vragen, kan u contact opnemen met:

Het METEOR-project - een samenwerking tussen KU Leuven en onderzoeksinstellingen in Italië, Nederland en Polen - wil de beweegredenen van artsen en verpleegkundigen achterhalen die eraan denken om te stoppen of om van ziekenhuis te veranderen. De afgelopen jaren hebben veel draagkracht en flexibiliteit gevraagd van artsen en verpleegkundigen. Sommigen overwegen om het beroep te verlaten."Concreet zullen de onderzoekers op basis van wetenschappelijke kennis enerzijds en input uit de bevragingen bij artsen en verpleegkundigen anderzijds beleidsaanbevelingen ontwikkelen", licht prof. arbeidsgeneeskunde Lode Godderis toe, die vanuit KU Leuven betrokken is bij het project. "Deze beleidsaanbevelingen worden vervolgens vertaald naar workshops en een 'toolbox' om stakeholders zoals ziekenhuismanagement te ondersteunen in hun beleid rond mentaal welzijn en jobbehoud. Op die manier willen we een grotere kwaliteit van werken voor verpleegkundigen en artsen bereiken."METEOR omvat in de eerste fase een online bevraging bij artsen en verpleegkundigen die:De vragen zijn opgesteld rond thema's als werkplezier, stress, burn-out en verloopintenties. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten. Uw antwoorden op de vragen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk."Uw input is van cruciaal belang om een totaalbeeld te krijgen van de bepalende factoren voor het mentaal welzijn en jobbehoud", aldus prof. Godderis.METEOR wordt gefinancierd door de Europese Unie. Bij vragen, kan u contact opnemen met: