Alles over Nederland

Naarmate de fiets populairder wordt als vervoersmiddel, stijgt ook het aantal fietsdiefstallen. Een nieuw centraal fietsregister moet het doorverkopen van gestolen fietsen moeilijker maken.

"Als in België slechts één procent meer ingrepen extramuraal gebeuren dan impliceert dit de afbouw van 350 acute bedden in de ziekenhuizen. Streven we de Franse doelstelling, 80% 'ambulatorisatie' na, dan is het effect op de fysionomie van de ziekenhuizen en het aantal ziekenhuisbedden enorm."

"Er komen enkele krappe jaren aan. We moeten onze collega's overtuigen dat de transitie een meerwaarde kan bieden voor hun praktijken, hun patiënten. Dat het lukt als ze erin geloven."

Door de mogelijkheid om het patiëntendossier online in te zien, zien huisartsen het aantal e-consulten toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Nivel.

Bij patiënten en communicatiediensten leeft de vraag naar begrijpelijke communicatie volop, bij veel zorgverleners moet het bewustzijn nog groeien. Dat is een van de conclusies van een recent webinar over heldere communicatie in de zorg.

In Nederland is het aantal klachten over huisartsenzorg het afgelopen jaar toegenomen. Volgens de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, die in Nederland toezicht houdt op onder meer de eerstelijnszorg, is die stijging voor een groot deel toe te schrijven aan bedrijven die steeds vaker huisartsenpraktijken opkopen. Dat schrijft het AD.

We kennen auto's op benzine en diesel, op LPG en CNG, op stroom en waterstof maar het allernieuwste zijn auto's op zonne-energie. Sinds eind november rolt in het Finse Uusikaupunki de Lightyear O, de eerste elektrische auto op zonne-energie, van de band. Ontworpen in Nederland.

Op de vorige pagina's besprak prof. Pieter Gillard (dienst endocrinologie, UZ Leuven) het gebruik van (slimme) pennen, insulinepompen en glucosesensoren bij de behandeling van diabetes type 1. "Er is op dat vlak gigantische vooruitgang tot stand gebracht", zegt hij. "Maar de echte revolutie is het automatisch koppelen van een accurate meting van de glucosewaarden aan een aangepaste toediening van insuline."

Begin december werd 'Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg' afgerond, een Vlaams-Nederlands project waarin op zoek werd gegaan naar hoe zorgorganisaties kunnen inzetten op retentie. Ondertussen staan de conclusies online en kan iedereen ermee aan de slag.

In een open brief vragen de Belgische artsen-, verpleegkundigen- en ziekenhuisorganisaties een versnelling in de opmaak van een nationaal sepsis plan.

De Ierse tabakswetgeving scoort 82 op 100 en staat daarmee aan de top in een vergelijking van 37 Europese landen. België bekleedt met 59 punten de tiende plaats. Alle landen in Europa investeren extreem weinig in tabakspreventie en velen gaan er zelfs op achteruit. Dat alles blijkt uit de zopas publiek gemaakte nieuwe Tobacco Control Scale 2021.

Het Hof van Justitie in Luxemburg (EU) velde op 22 november een interessant arrest. Vraag was of een lidstaat een asielzoeker mag terugsturen naar zijn land van herkomst als dat tot gevolg heeft dat een medische behandeling niet langer mogelijk is. En moet asiel worden toegestaan?