Alles over Nederland

De volgende decennia krijgt de gezondheidszorg steeds meer te kampen met de gezondheidsgevolgen van de klimaatverandering en milieuvervuiling. Maar de zorg zelf draagt ook bij tot deze fenomenen. Wat kunnen zorgprofessionals doen om de zorg groener te maken? Dat is de vraag waar het boek Groene planeet, groene zorg een antwoord op biedt.

Met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen, organiseert Artsenkrant dit jaar opnieuw de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. We zetten alle kanshebbers nog eens op een rijtje. Stemmen voor uw favoriete kandidaat is mogelijk op artsenkrant.com tot 24 mei.

In Nederland worden chronisch zieken aangemoedigd om de verantwoordelijkheid voor hun zorg op te nemen. Niet iedereen is daartoe in staat of bereid, en veel mensen met een chronische ziekte willen geen actieve rol nemen in hun eigen zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Lean werken, of 'slank werken', is een methode uit het bedrijfsleven om processen te optimaliseren. Sinds 2010 passen Margareth Heuveling en Ulrich Schultz het principe ook toe op huisartsenpraktijken. Want daar kunnen best veel zaken efficiënter.

Met zijn masterproef over digitale zelftriage dingt dokter Anthony Pairon mee naar de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. Digitale zelftriage kan het gebruik van zorg buiten de kantooruren stroomlijnen en de patiënt empoweren.

Huisartsen in opleiding worden in België gewoonlijk in de pool van artsen met wachtdienst opgenomen. In Nederland verloopt de introductie op de huisartsenwachtpost veel geleidelijker. Kan men daar in Vlaanderen uit leren?

De Anti-Fraudecommissie van het RIZIV (CAFC) heeft haar strategie voor de komende drie jaar in de strijd tegen fraude in de ziekteverzekering bekendgemaakt. De commissie streeft ook naar een betere toepassing van de regelgeving.

Op de vorige pagina's besprak prof. Pieter Gillard (dienst endocrinologie, UZ Leuven) het gebruik van (slimme) pennen, insulinepompen en glucosesensoren bij de behandeling van diabetes type 1. "Er is op dat vlak gigantische vooruitgang tot stand gebracht", zegt hij. "Maar de echte revolutie is het automatisch koppelen van een accurate meting van de glucosewaarden aan een aangepaste toediening van insuline."

Bedplassen (enuresis nocturna) is één van de meest voorkomende pathologieën op kinderleeftijd. De prevalentie bedraagt 10% bij kinderen van zes jaar. Zindelijk worden is het resultaat van een rijpingsproces.

Svin Deneckere, directeur van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), beschouwt de publicatie van de resultaten in ziekenhuizen als een grote stap vooruit. Dit zal de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeteren, maar ook de publieke transparantie naar burgers toe ondersteunen.

is arts-specialist in opleiding orthopedie en arts-expert kwaliteitsbeleid bij FOD Volksgezondheid. In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

Er is eindelijk een regeling voor de 16 miljoen euro die in het vorige akkoord was opzij gezet voor de ondersteuning van huisartsenpraktijken. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen probeert nog zoveel mogelijk punten op de tafel van de huidige regering te leggen. De discussies gingen onder meer over de concentratie van borstkankerzorg, en de berekening van de 'conventiecijfers'.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info