Alles over Nederland

Na afloop van 'Blijf aan Z', een Vlaams-Nederlands project dat inzette op retentie in de zorg, klonk het bij de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties quasi unaniem: "Wij willen meer!" En dus kwam er een opvolger, 'Samen aan Z'.

De geestelijke gezondheidszorg kent heel wat pijnpunten. Van overbodige of foute diagnoses tot onnodige of ineffectieve medicatie. Drie boeken maken de problemen inzichtelijk en hopelijk ook beter hanteerbaar.

Verpleegkundigen die consultaties houden 'flirten soms met de grenzen van het wettelijk kader'. Want vermits ze 'gewoonlijk' onbevoegd de geneeskunde beoefenen, is dat onwettelijk. Het valt te betwijfelen of de remedie die het KCE-rapport voorstelt de beperkingen opheft.

Op 22 november trekt Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Landelijke Huisartsenvereniging samen met andere eerstelijnsorganisaties schuift 'de stapeling van administratieve lasten' als belangrijkste speerpunt naar voren. De regeldruk moet omlaag, vindt de LHV.

Lil Kleine op de radio herinnert me er helaas weer aan. Het lijkt wel alsof Nederland onder de radar op slinkse wijze België aan het brainwashen is.

Door de opkomst van goedkope genetische tests zullen steeds meer personen hun volledige genoom laten uitlezen. De zorgsector kan zich daar maar beter op voorbereiden, stelt prof. dr. Hans De Loof (Universiteit Antwerpen). Hij begeleidde samen met prof. Yann Sterckx de masterproef van Asa De Schepper die de implicaties in kaart brengt.

Jeroen van den Brandt is huisarts en voorzitter van Domus Medica. In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

"Maatregelen zijn nodig als er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen borstklinieken. We zijn er echter niet van overtuigd dat de adviezen gebaseerd zijn op correcte gegevens en objectieve criteria."

Dat veel gouwgenoten eertijds om religieuze redenen onze contreien hebben verlaten, is genoegzaam bekend. Een van die vluchtelingen was de Bruggeling Nicolaas Des Muliers (1564-1630).

Tussen het aanbod van Compendium Geneeskunde, de bekende boekenreeks die een overzicht biedt van de studie geneeskunde, prijkt sinds kort ook de gratis online cursus 'Inclusieve geneeskunde'. Het team past ook alle - intussen tientallen - boeken en pockets aan om ervoor te zorgen dat ze de diverse patiëntenpopulatie wereldwijd beter weerspiegelen.

Spreekuur.nl, het digitale consultatieplatform van huisartsenpraktijken in Nederland, is aan een opmars bezig. Het aantal digitale consulten is het afgelopen halfjaar verdrievoudigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022.

De geneeskundeopleidingen in Nederland willen af van het predicaat 'cum laude'. Het zou de nadruk bij te veel studenten op presteren en cijfers leggen en te weinig op leren. Met de maatregel hoopt men de prestatiedruk te verminderen en zo ook het risico op burn-out. Dat meldt de NOS.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info