...

De raden van bestuur van beide ziekenhuisgroepen zetten afgelopen woensdag het licht voor de fusie definitief op groen. Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en Gasthuiszusters Antwerpen vormen al sinds 2020 een netwerk. Tot 2024 wordt de fusie nu verder voorbereid. Daarbij zal het onder meer gaan over de renumeratie van artsen en medewerkers, werkmethoden, een uniform personeelsstatuut en een gezamenlijke zorgstrategie. De nieuwe entiteit zal Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) heten, naar eigen zeggen wordt ZAS met 3.300 bedden niet alleen het grootste ziekenhuis van het land maar ook één van de grootste van Europa. De dagelijkse leiding als CEO komt in handen van Willeke Dijkhoffz, nu nog CEO van GZA.