...

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2855, blijkt dat de meerderheid (64%) van de mensen die zeggen dat ze gelovig zijn, vindt dat de wet moet worden aangepast zodat geassisteerde zelfdoding mogelijk wordt voor personen in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte. Dat is het geval bij de anglicanen (met 72%), de joden (69%), de methodisten (62%), de presbyterianen (61%) en de katholieken (56%). Bij de baptisten en islamieten daarentegen is een meerderheid tegen dit idee.