...

Dat schrijven Elisabeth Jobs (Uppsala University, Uppsala, Zweden) en collega's in de JAMA. Experimentele data suggereerden al dat cathepsine S, een cysteeprotease, betrokken is in het complexe mechanisme dat leidt tot cardiovasculair lijden en kanker. Het ontbrak echter aan prospectieve gegevens over een verband tussen circulerende cathepsine S-waarden en sterfte.Cardiovasculaire sterfte en kankersterfte Jobs en haar team voerden een prospectieve studie in twee cohortes van samen ongeveer 2.000 Zweedse mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar, die minstens acht jaar werden gevolgd. De cathepsine S-waarden werden bepaald in de beschikbare serumstalen. Tijdens de follow-up overleden 513 deelnemers.Na correctie voor leeftijd, systolische bloeddruk, diabetes, rookgedrag, body mass index (BMI), totaal cholesterol, HDL-cholesterol, antihypertensieve therapie, lipidenverlagende behandeling, en een voorgeschiedenis van cardiovasculair lijden, hielden hoge cathepsine S-waarden verband met een hoger mortaliteitsrisico. In n van beide cohortes hield serumcathepsine S ook verband met cardiovasculaire sterfte en kankersterfte.De auteurs besluiten dat hogere cathepsine S-waarden in een oudere populatie geassocieerd zijn met een hoger sterfterisico. Ze benadrukken dat verder onderzoek nodig is om de precieze rol van cathepsine in het verhoogde sterfterisico uit te pluizen.JAMA. 2011;306(10):1113-1121