...

De professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de onderzoeksgroep 'Zorg rond het levenseinde' (VUB/UGent) en prof. Chantal Van Audenhove van het Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy (Lucas KU Leuven) formuleren voor de volgende legislatuur een reeks aanbevelingen rond palliatieve zorg.Zo stellen ze dat palliatieve zorg nu nog teveel gelijkgeschakeld wordt met stervensbegeleiding of terminale zorg. De onderzoekers zijn van oordeel dat palliatieve zorg veel vroeger in het ziekteverloop moet worden opgestart. Het mag zich ook niet beperken tot het bestrijden van fysieke symptomen. Al vanaf de diagnose van een gevorderde ernstige aandoening en doorheen het ziektetraject zou palliatieve zorg ook het comfort van de patiënt moeten verhogen. Voorts zijn ze van oordeel dat levensverwachting geen voorwaarde meer mag zijn voor een palliatief statuut. In de praktijk is dat nog wel vaak het geval.Verder zou palliatieve zorg een verplicht onderdeel moeten worden voor alle geneeskunde-, zorg- en sociale opleidingen. En de onderzoekers dringen erop aan om mantelzorgers en vrijwilligers te erkennen als voorwaardige partners in de zorg. Tot slot is er volgens hen ook dringend nood aan een betere informatie- en kennisdeling tussen professionals en mantelzorgers om de zorg voor patiënten te optimaliseren.