...

Voor vele koppels is het zoeken naar een balans tussen de werkvloer en de zorgen thuis een belangrijke uitdaging, die stress met zich meebrengt. De negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden zijn gekend, maar de impact op het gezondheidszorggebruik van deze koppels was nog niet in kaart gebracht.Met deze studie bieden de auteurs een antwoord op de vraag of de stress die volgt uit de combinatie van werk en gezin een maatschappelijk probleem geworden is, waarvoor medische oplossingen worden gezocht. De auteurs hebben daarvoor gegevens over 3.142 mannen en 3.755 vrouwen uit tweeverdienersgezinnen met kinderen uit 23 Europese landen geanalyseerd.Ernstige klachten"Hoewel we zouden kunnen verwachten dat koppels die met combinatiedruk geconfronteerd worden, door tijdsgebrek, minder gemakkelijk een arts consulteren of een artsbezoek uitstellen, tot de klachten heel ernstig zijn, blijkt uit het onderzoek dat tweeverdieners die werk-gezinsconflict ervaren net vaker een arts raadplegen", zeggen de onderzoekers."Ze zoeken zo een manier om ondanks de gezondheidsklachten toch hun rol op het werk en binnen het gezin te kunnen blijven vervullen. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van medicatie (bijvoorbeeld slaapmiddelen). Het vragen van ziekteverlof is dan weer een manier om even de pauzeknop in te drukken en op legitieme wijze even de druk van de ketel te laten. Men zoekt dus een medische oplossing voor wat eigenlijk een maatschappelijk probleem is."Man-vrouw verschillenWanneer we het onderscheid maken tussen stress, veroorzaakt door gezinsproblemen die het functioneren op het werk bemoeilijken enerzijds, en stress door werkdruk die het functioneren binnen het gezin ondermijnen anderzijds, zien we dat de meeste gezondheidsklachten en de grootste medische consumptie gerapporteerd worden als het werk weegt op het gezin.Omgekeerd blijken gezinsproblemen die het werk bemoeilijken minder problematisch te zijn.Maar er zijn ook duidelijke man-vrouw verschillen merkbaar: vooral vrouwen met combinatiestress zetten gemakkelijker de stap naar een arts. Combinatiestress zorgt er bij hen ook voor dat ze de voorgeschreven medicatie vaker gebruiken.Bij het zoeken naar oplossingen voor werk-gezinsconflict kiezen vrouwen dus vaker dan mannen voor een medische oplossing. "Het geslachtsverschil in het gebruik van medische zorg is een gekend fenomeen, dat zich blijkbaar ook doorzet in het geval van werk-gezinsconflict. Voor vele mannen lijkt hulp zoeken nog steeds in strijd met hun mannelijk zelfbeeld, waardoor ze minder gemakkelijk dan vrouwen medische hulp zoeken."JobinhoudDit geslachtsverschil is waarschijnlijk niet toe te schrijven aan de verschillende jobinhoud van vrouwen en mannen. "De studie liet immers zien dat het gemak waarmee vrouwen professionele hulp zoeken nog meer uitgesproken is voor zijn die meer autonomie ervaren in hun job; terwijl bij mannen deze jobautonomie niet de ruimte schept om gemakkelijk bij de arts langs te lopen."Vraag is volgens de onderzoekers of het aangewezen is dat koppels een medische oplossing zoeken voor wat een gebrekkige afstemming is tussen werk en gezin. "Het onderzoek laat zien dat beleidsvoerders, die werk maken van een meer flexibele afstemming tussen werk en gezin" een impact kunnen hebben op de gezondheid en het gezondheidsgedrag van een groeiende groep van jonge ouders.