...

Afgelopen dinsdag vond de tweede sessie van het ingangsexamen plaats in Brussel. Voorzitter van de examencommissie Bernard Himpens licht de resultaten toe.Van de 3.587 ingeschreven kandidaten voor die augustuszitting legde 87,3 % (3.135) het volledige examen af. Er werden wel enkele opvallende verschillen opgemerkt. De Belgische vijfdejaarsstudenten (474) kwamen bijna allen (464) (98%) opdagen terwijl slechts 73% (443) van de ingeschreven Nederlanders (607) aan het examen deelnam.Na deliberatie slaagden 574 kandidaten in dit tweede examenmoment. Dat komt overeen met een globaal slaagpercentage van 18,3%. Zowel het aantal geslaagden als het percentage liggen beduidend hoger dan in augustus 2012. Toen slaagden er 359 studenten (215 minder dan dit jaar) en was het slaagpercentage 11,4%.Het globale slaagpercentage blijft een merkwaardig samengesteld geheel, met grote verschillen tussen de verschillende deelgroepen. Bij de 'normstudenten' (Belgische zesdejaars) was het slaagcijfer 24,9% (345), bij de vijfdejaars 1,9% (9) en bij de Nederlanders 10,4% (46). De Belgische deelnemers (721) die reeds universitair onderwijs volgden, behaalden een slaagpercentage van 23,1%.Opnieuw meer startersIn 2013 namen 5.714 individuen aan één of beide examenmomenten deel. Dat waren er 429 meer dan in 2012. Daarvan slaagden er in totaal 1.269 kandidaten. Dit betekent dat er 198 geslaagden meer kunnen starten met de geneeskundestudies dan in 2012 (1.071). Het huidige aantal evenaart het record aantal geslaagden van 2009 (1.295).Het globale slaagpercentage van 2013 bedraagt 22,2%. Dat is 2% hoger dan in 2012, toen 20,3% van de kandidaten slaagden. De normgroep behaalde in 2013 een slaagcijfer van 30,9%.