...

Dat zegt prof. Wim Distelmans (UZ Brussel) op basis van recente cijfers van het consortium LEIF-EOL. Concreet gaat het om 286 Nederlandstalige en 74 Franstalige artsen ('médecins EOL', voor End Of Life). "Die verhouding loopt ongeveer gelijk met de ingediende registratiedossiers bij de Federale Commissie Euthanasie door Nederlandstalige dan wel Franstalige artsen", merkt prof. Distelmans op. "Het is al langer duidelijk dat het euthanasieverhaal minder leeft in Franstalig België. Mogelijk nemen deze artsen hun toevlucht tot andere methoden zoals palliatieve sedatie, wordt er minder geregistreerd en is de bevolking er minder goed op de hoogte."Van alle Nederlandstalige erkende artsen hebben er 240 de LEIF-opleiding gevolgd. In een overgangsmaatregel werd voorzien dat artsen die bij het consortium een aanvraag tot erkenning indienen maar geen LEIF-opleiding volgden, hiervoor toch in aanmerking komen als ze de nodige expertise door ervaring kunnen aantonen. "In de toekomst zal het wellicht zo zijn dat een arts alleen nog erkend kan worden als hij effectief de opleiding gevolgd heeft", zegt prof. Distelmans.Sinds de start van de opleiding in 2003 heeft het LevensEinde InformatieForum 515 Nederlandstalige artsen opgeleid. Wim Distelmans: "Ik denk niet dat er nog één arts in Vlaanderen is die niet weet wat een LEIF-arts is, hoewel sommige artsen nog altijd foutief denken dat LEIFartsen énkel bij euthanasie om advies kunnen gevraagd worden, of dat ze de euthanasie in hun plaats komen uitvoeren."Onder de deelnemers ziet hij elk jaar overigens meer artsen in opleiding. Voor de periode 2018-2019 zijn er bijvoorbeeld al vijf ingeschreven op 60 opleidingsplaatsen. Een andere vaststelling is dat meer en meer artsen naast de opleiding tot LEIF-arts, ook de PALMopleiding volgen, over palliatieve zorg en chronisch ziek zijn. Wie de twee succesvol afgerond heeft, mag zich LEIFellow noemen.