...

De Bvas roept zijn leden op om hun pincode of hun token te checken. Bij de volgende artsenverkiezingen - stemmen kan van 6 tot 23 juni - wordt immers de voorkeur gegeven aan de elektronische procedure. Artsen die per brief hun stem willen uitbrengen, moeten dat doen met een aangetekende verzending op eigen kosten.Tijdig plannen spaart tijd uitEn dan moet u ook nog eens zelf naar de post in de rij gaan staan. Niet zo handig en makkelijk te vermijden als u uw eID met pincode, of een federaal token bij de hand hebt. Bekend is dat nogal wat burgers hun pincode niet kennen , en vaak zelfs verloren hebben.Nu zijn artsen op deze regel blijkbaar wel de uitzondering. Dat bleek onlangs nog eens op het VAS-symposium 'De e-huisarts'. Toen gevraagd werd wie zijn pincode uit het hoofd kende, staken de meeste artsen in het publiek hun hand op.Maar toch, wanneer u niet regelmatig uw eID gebruikt, is het handig even na te gaan of u in orde bent. Wanneer je je pincode kwijt bent, moet je je 'PUK-code' opsnorren en daarmee naar de gemeente gaan om een nieuwe pincode aan te vragen.Als u ook uw PUK-code kwijt bent (PUK staat voor 'personal unblocking key'), dan moet u nieuwe codes aanvragen via de website van FOD Binnenlandse zaken (www.ibz.rnn.fgov.be). De administratie van Binnenlandse Zaken laat dan nieuwe codes opsturen, maar dat neemt enkele weken in beslag. De moeite waard dus om daar ruim op voorhand aan te denken.U kan ook zonder eID stemmen als u een federaal token hebt - u hebt dan zelfs geen kaartlezer nodig. Zo een token kan u aanvragen door te registreren op de website my.belgium.be. Maar ook dat duurt een tiental dagen en gebeurt dus best ruim op voorhand.