...

"Het is inderdaad een schot in de roos. Het is vooral goed om weten dat de interesse uit heel Vlaanderen komt", zegt een tevreden dr. ir. André Buysse van 'Telemon', die het veiligheidsproject ontwikkelt, in samenwerking met 'PraktijkCoach'."Om de veiligheid van huisartsen te verhogen ontwikkelden we een oplossing, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Astridnetwerk", legt André Buysse uit. "Dit netwerk, dat ook gebruikt wordt door politie, brandweer en dergelijke meer, heeft een aantal specifieke communicatieeigenschappen, waardoor het bijzonder geschikt is om de veiligheid van zorgverstrekkers te helpen waarborgen."Toestel"Om te vermijden dat de mogelijke agressoren de werking van deze beveiliging zouden kennen, kunnen we nog geen details prijsgeven", gaat André Buysse verder. "Wel kunnen we stellen dat het gaat om een toestelletje, waarmee ten allen tijde noodoproepen en statusmeldingen kunnen worden doorgegeven aan een dispatching. Als zich een noodsituatie voordoet, kunnen de hulp- en politiediensten meteen ter plaatse gestuurd worden. Als er tijdens wachtdiensten gebruikt zou gemaakt worden van een chauffeur, dan kan deze ook tussenbeide komen, omdat er ook voor deze chauffeur een toestelletje voorzien wordt. Ook tijdens het uitoefenen van de normale beroepsactiviteiten kan het toestelletje nuttige diensten bewijzen, o.a. door statusmeldingen, korte berichten van en naar het secretariaat en ga zo maar verder." "Hoewel de oplossing al in andere omstandigheden haar degelijkheid heeft aangetoond willen we nu ook een uitgebreide "veldtest" doen met geïnteresseerde huisartsen", legt Buysse uit. "Want het is zo dat de uiteindelijke kostprijs sterk afhankelijk zal zijn van de mate waarin het nut en de doeltreffendheid kunnen bewezen worden. Ook is deze test belangrijk met het oog op een eventuele terugbetaling van het project door de overheid."