...

Bovenop de ideologische argumenten om geen nieuw akkoord te onderhandelen, komen er nu ook nog financiële disputen. Dat zegt Marc Moens (Bvas) in een reactie op de 106 miljoen besparingen op de rug van de artsen.Bvas-voorzitter Marc Moens is somber gestemd over de begroting 2013 en de kansen op een nieuwe conventie. "Men schraapt en schaaft langs alle kanten maar geen eurocent bij de ziekenfondsen. Die hebben nochtans een half miljard opzij staan als reserve", sneert hij. De beperking van ereloonsupplementen en de sociale derde betalende zijn twee dossiers die elk op zich een struikelblok vormen voor de onderhandelingen op weg naar een nieuw akkoord, zegt Moens. "Nu komt daar nog de inlevering van 106 miljoen bovenop. En opnieuw zijn het de artsen en de geneesmiddelensector die geculpabiliseerd worden."De artsen leveren in om overschrijdingen op het budget van 2012 te recupereren. "Blijkbaar gaat men ervan uit dat elke overschrijding per definitie het gevolg is van overconsumptie. Houdt men er dan geen rekening mee dat de bevolking vergrijst, ouder wordt en ook toeneemt?" "We raken niet aan de index zeggen alle ministers in koor, behalve aan die van de dokters. Wij worden dat een beetje beu. De gevraagde besparing komt neer op meer dan de helft van de indexmassa waar de artsen recht op hebben (207 miljoen)", rekent Moens voor. "Dit is een echte aanslag op de index. We hadden al ideologische redenen om niet opnieuw te gaan onderhandelen over een akkoord, de regering voegt daar nu ook nog financiële redenen aan toe. Dit is echt olie op het vuur gooien."Marc Moens ziet de kansen op een nieuw akkoord dan ook zeer somber in. "Het wordt heel lastig. Toch blijven we bereid om te onderhandelen als de minister ons inviteert. Alleen moet er dan wel iets tegenover staan."