...

Dat u mijn publicaties met belangstelling hebt gelezen, daar geloof ik geen barst van. U bent naar PubMed gesurft en hebt een aantal auteurs geselecteerd zonder te kijken naar de abstracts, laat staan de artikelen. Vervolgens hebt u er verschillende honderden uitgenodigd om werk in te sturen naar uw 'journal'.Dat 'journal' is natuurlijk 'open access', wat betekent dat het kosteloos te raadplegen is. Geen probleem voor de uitgever, want de auteurs zelf hebben een klein fortuin betaald om hun paper gepubliceerd te krijgen.Zo komen we bij de kern van de zaak: hebzucht! Niemand heeft behoefte aan uw 'journal', niet méér dan aan enig ander 'journal' waar ik dagelijks mail van krijg. Het enige oogmerk van dit soort ondernemers is winst te maken op de rug van wetenschappers.Als u al geen computerprogramma (!) bent, wat de aanspreking 'Beste Jan M.L. Bosmans' enigszins doet vermoeden, dan wellicht een onderbetaalde bediende in een verder leeg kantoor, een wieltje in een machine die gebouwd is om uit te buiten; en zulks met een minimale investering, aangezien zelfstandige redacteuren goedkoop en disposable zijn en de reviewers geen enkele vorm van vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld.Dit is een pest voor de wetenschap! Door de exponentiële toename van dubieuze 'journals', wordt het steeds moeilijker voor de echte om een impactfactor te krijgen en toegang tot Web of Science. En dat is wat wij, onderzoekers, nou net nodig hebben: betrouwbare en gerespecteerde A1- en Q1-publicaties. Titels die iets betekenen in een CV. Journals waarin we ons werk kunnen delen met een wereldomspannende onderzoeksgemeenschap op zoek naar betrouwbare informatie, inspiratie en ondersteuning. Ik vrees dat ik om de voornoemde redenen niet kan ingaan op uw uitnodiging om een paper in te sturen, en evenmin om als reviewer te fungeren. Hiervoor mijn excuses. Hoogachtend, Jan M.L. BosmansPS: Mag ik u de lectuur aanraden van de roman 'Soft Soap' ('Lijmen'), door de Vlaamse auteur Willem Elsschot? Het is een briljant boek, een plezier om te lezen, en zo herkenbaar! Veel geluk met uw hoogsteigen Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen!