...

Toevoegen van mager vlees aan een cholesterolverlagend dieet, dat vooral rijk is aan groenten en fruit, resulteert in eenzelfde cholesterolafname. Dat suggereert onderzoek dat verscheen in de American Journal of Clinical Nutrition.Voor deze nieuwe studie volgden de Amerikaanse Penny Kris-Etherton, Pennsylvania State University, University Park, en collega's 36 mannen en vrouwen met een hoge cholesterolemie. Bij aanvang van de studie bedroegen de gemiddelde waarden voor LDL-C 139 mg/dl, voor totaal cholesterol 211 mg/dl en voor HDL-C 52 mg/dl. De deelnemers kregen vier verschillende diëten voorgeschoteld, telkens gedurende vijf weken. De vier diëten bevatten een vergelijkbaar aantal calorieën, maar verschilden in samenstelling: 'Dietary Approaches to Stop Hypertension'( DASH): 28 g vlees/d, en rijk aan fruit en groenten; 'Beef in an Optimal Lean Diet' (BOLD): 113 g vlees/d; en 'Beef in an Optimal Lean Diet plus additional protein' (BOLD+): 153 g vlees/d, tegenover het 'healthy American diet (HAD), dat meer oliën, verzadigde vetten en geraffineerde granen toelaat.De maaltijden werden bereid in Penn State's Metabolic Diet Study Center. Eenmaal daags kwamen de deelnemers langs om één maaltijd ter plaatse te gebruiken. De overige maaltijden van de dag werden verpakt en iedere dag naar huis mee gegeven. In vergelijking met het 'healthy American diet', dat de cholesterolemie traag deed oplopen, deden DASH en beide andere diëten LDL-C en totaal cholesterol afnemen tot een gemiddelde van 129 en 200 mg/dl. Deze diëten deden ook het HDL-C lichtjes afnemen, wat volgens de onderzoekers mogelijk kan verklaard worden door het feit dat verzadigde vetten HDL-C doen toenemen.De auteurs besluiten dat mager vlees een plaats kan hebben in cholesterolverlagende diëten, maar benadrukken dat het vlees mager moet zijn en de porties beperkt.