...

Iemand moet de Orde om advies gevraagd hebben over die bewaartermijn. Wie dan wel en met welke bedoeling, vraagt Ryckebosch zich af. Het huidige advies maakt dat er 'vanalles aan het rommelen is'. Hoezo? De Orde concludeert dat hooguit 18 maanden volstaan als bewaartermijn voor wachtverslagen. Dat heeft voor gevolg dat je de gegevens niet kunt bijhouden voor wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent dan weer dat huisartsen hun eigen data niet kunnen valoriseren. "Terug naar de middeleeuwen dus", klinkt de striemende kritiek.Tweeledig doelHoe de Orde tot dat advies komt? Volgens haar is een wachtpost per definitie niet hetzelfde als een normale huisartspraktijk. Het doel van een wachtpost is tweeledig. • Eerst en vooral de zorgcontinueit handhaven bij afwezigheid van de vaste huisarts (die gmd-beheerder is). De wachtpost moet dus geen volwaardig medisch dossier bijhouden zoals in een normale huisartspraktijk. Er kan enkel sprake zijn van een wachtverslag."Een verzameling van los van elkaar opgestelde wachtverslagen vervangt geenszins de rol van het kerndossier. Dit kerndossier (sumehr) wordt getraheerd uit het medisch dossier en bevat het strikte minimum aan gegevens waarmee een arts in spoedsituaties in enkele ogenblikken inzicht krijgt in de medische toestand van een patit." De medische persoonsgegevens die identificeerbaar zijn kunnen onmiddellijk verwijderd worden na verzending naar de vaste huisarts (en de huisarts met wacht).• Tweede doel is gegevens verzamelen voor de wettelijk verplichte jaarlijkse rapportering aan Volksgezondheid. Die anonieme gegevens moeten enkel bewaard worden voor 18 maanden, bepaalde het Sectoraal Comitvan de sociale zekerheid en van de gezondheid van de privacycommissie."Als we de gegevens maar zolang moeten bewaren, zijn ze van nul en generlei waarde", concludeert Ryckebosch. "Ik ben benieuwd of dit advies gehandhaafd blijft. Dokter Renders die mee de wachtposten gestalte gaf, is er bij mijn weten niet over geconsulteerd."