...

Hun studie, die betrekking had op 3.343 latino's en 977 Afro-Amerikanen, toont aan dat voor elke verhoging met 5 ppm blootstelling aan NO2, het risico om later astma te krijgen met 17% toeneemt. Daarom doen ze een oproep aan de overheid om de jaarlijkse blootstelling aan NO2 te beperken. Voor de auteurs versterken die resultaten natuurlijk de vele bewijzen die een verband tussen luchtvervuiling ten gevolge van het wegverkeer en de ontwikkeling van astma aantonen. (referentie: Nishimura KK et al. Am J Resp Crit Care Med. 2013; doi:10.1164/rccm.201302-0264OC)