...

Het ouderpaar verzette zich tegen de vaccinatie omdat het onvoldoende informatie kreeg over de samenstelling van het vaccin en vreesde voor bijwerkingen. Hun advocaat schermde met de wet op de patitenrechten, waarin staat dat patiten recht op informatie en inspraak hebben. Dankzij een wet uit 1966 is poliovaccinatie weliswaar de enige wettelijk verplichte inenting in ons land, maar de advocaat van de ouders noemde die wet "verouderd". De federale overheidsdienst Volksgezondheid stapte met de zaak naar het gerecht. Het openbaar ministerie drong aan op de naleving van de wet van 1966, maar de rechter sprak de ouders op 16 maart vrij. Arts en senator Louis Ide is daar niet over te spreken, hij noemt de houding van de rechter onverantwoord. Ide haalt scherp uit naar de Belgische magistratuur. Vonnissen komen vaak over als een loterij, schrijft hij. Het vonnis in Doornik bestempelt hij als "tendentieus en zonder grondige kennis". De senator betreurt dat de rechter zich voor de kar van de antivaccinatielobby liet spannen. Ook in Vlaanderen zorgen vaccinsceptici - mensen die zichzelf of hun kinderen bewust niet meer laten vaccineren - overigens voor problemen. Zo is er op dit moment in Gent een mazelenepidemie aan de gang met al een twintigtal bevestigde gevallen. Het gaat vooral om kinderen uit Steinerscholen. "Als arts ben ik verbolgen over het signaal dat de magistraat in Doornik heeft gegeven", schrijft Ide. "Ik hoop dan ook dat minister Onkelinx deze juridische dwaling zal aanvechten of op zijn minst het openbaar ministerie hiertoe zal aanzetten." Dat laatste is intussen gebeurd: in de Kamer kondigde minister Onkelinx donderdag aan dat ze beroep laat aantekenen tegen het vonnis.